کانون دانشجویی افق به عنوان بزرگترین و پویا ترین کانون دانشجویی دارای مجوز از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه از سال 1395 فعالیت خود را اغاز کرده است . اپلیکیشن حاضر به واسطه یک دغدغه دانشجویی و با تلاش و پیگیری های زیاد به عشق تمام دانشجویان عزیز دانشگاه ایجاد شده است .