رفع ارور Cross-Origin Request Blocked

برای استفاده از جاوا اسکریپت و ارتباط با سرور از طریق ajax یا هر کتابخانه ای بایستی این امکان را توسط Cors فراهم کنید  کنید. کد زیر را در فایل htaccess سایت خود کپی کنید تا با پیاده سازی درخواست های ajax  در هاست مشکلی نداشته باشید.


 <FilesMatch "\.(php)$">
    <IfModule mod_headers.c>
            Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
    </IfModule>
 </FilesMatch>

اگر فایل htaccess وجود نداشت آن را در پوشه public html و با نام .htaccess ایجاد کرده سپس کد فوق را در آن قرار دهید. 

ثبت نظر جدید